Ekonomi
Giriş Tarihi : 01-06-2021 11:30   Güncelleme : 01-06-2021 11:30

KOOP-DES İZMİR İL PROJE KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

         Kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımızca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere yönelik Bakanlığımız sitesinde yayımlanan ilana istinaden hibe desteğine ilişkin İl Müdürlüğümüze yapılan başvurular İl Proje Yürütme Birimince değerlendirilerek uygun olanlar İl Proje Komisyonuna sunulmuştur

KOOP-DES İZMİR İL PROJE KOMİSYONU İKİNCİ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

         Kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımızca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere yönelik Bakanlığımız sitesinde yayımlanan ilana istinaden hibe desteğine ilişkin İl Müdürlüğümüze yapılan başvurular İl Proje Yürütme Birimince değerlendirilerek uygun olanlar İl Proje Komisyonuna sunulmuştur.
        İl Proje Komisyonu ikinci toplantısını 21.10.2020 tarihinde İzmir Vali Yardımcısı Sayın Hacı Mehmet KARA başkanlığında İzmir Ticaret İl Müdürü Sayın Şahin ERSÜ, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Engin BİŞAR,  İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Mustafa ÖZEN, İZKA Temsilcisi Sayın Cangül KUŞ ile İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Sayın Halil KURT’un katılımıyla gerçekleştirmiştir. Yapılan toplantıda İl Proje Komisyonunca Proje Değerlendirme Formundaki kriterlere göre değerlendirmeler yapılarak Bakanlığımız Merkez Proje Komisyonuna sunulacak projeler belirlenmiştir.