Ekonomi
Giriş Tarihi : 02-06-2021 04:21   Güncelleme : 02-06-2021 04:21

KOOP-DES İZMİR İL PROJE KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

30

KOOP-DES İZMİR İL PROJE KOMİSYONU İLK TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

30.07.2013 tarihli ve 28723 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği kapsamında, kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımızca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere yönelik Bakanlığımız sitesinde yayımlanan ilana istinaden hibe desteğine ilişkin İl Müdürlüğümüze yapılan başvurular İl Proje Yürütme Birimince değerlendirilerek uygun olanlar İl Proje Komisyonuna sunulmuştur.
21.08.2020 tarihinde İl Proje Komisyonu ilk toplantısını İzmir Vali Yardımcısı Sayın Hulusi DOĞAN başkanlığında İzmir Ticaret İl Müdürü Sayın Şahin ERSÜ, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Engin BİŞAR,  İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Mustafa ÖZEN, İZKA Temsilcisi Sayın Cangül KUŞ ile İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Sayın Halil KURT’un katılımıyla gerçekleştirmiştir. Yapılan toplantıda İl Proje Komisyonunca Proje Değerlendirme Formundaki kriterlere göre değerlendirmeler yapılarak Bakanlığımız Merkez Proje Komisyonuna sunulacak projeler belirlenmiştir.