Ekonomi
Giriş Tarihi : 01-06-2021 07:54   Güncelleme : 01-06-2021 07:54

KOOP-DES İZMİR İL PROJE KOMİSYONU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

     Kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımızca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere yönelik Bakanlığımız sitesinde yayımlanan ilana istinaden hibe desteğine ilişkin İl Müdürlüğümüze yapılan başvurular İl Proje Yürütme Birimince değerlendirilerek uygun olanlar İl Proje Komisyonuna sunulmuştur

KOOP-DES İZMİR İL PROJE KOMİSYONU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

     Kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlığımızca gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere yönelik Bakanlığımız sitesinde yayımlanan ilana istinaden hibe desteğine ilişkin İl Müdürlüğümüze yapılan başvurular İl Proje Yürütme Birimince değerlendirilerek uygun olanlar İl Proje Komisyonuna sunulmuştur.
     İl Proje Komisyonu üçüncü toplantısını 11.11.2020 tarihinde İzmir Vali Yardımcısı Sayın Hacı Mehmet KARA başkanlığında İzmir Ticaret İl Müdürü Sayın Şahin ERSÜ, İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Engin BİŞAR,  İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Yardımcısı Sayın Oktay DARCAN, İZKA Temsilcisi Sayın Cangül KUŞ ile İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Sayın Halil KURT’un katılımıyla gerçekleştirmiştir. Yapılan toplantıda İl Proje Komisyonunca Proje Değerlendirme Formundaki kriterlere göre değerlendirmeler yapılarak Bakanlığımız Merkez Proje Komisyonuna sunulacak projeler belirlenmiştir.